Ως τώρα έχουμε καταγράψει 28 διαφορετικούς τίτλους βιβλίων και συνολικά 28  βιβλία.Η προσπάθειά μας συνεχίζεται..

 Τα μέλη της βιβλιοθήκης μας είναι ήδη 23 κι αυξάνονται συνεχώς. Η παρέα μας γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη..