Ως τώρα έχουμε καταγράψει 26 διαφορετικούς τίτλους βιβλίων και συνολικά 26  βιβλία.Η προσπάθειά μας συνεχίζεται..

 Τα μέλη της βιβλιοθήκης μας είναι ήδη 13 κι αυξάνονται συνεχώς. Η παρέα μας γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη..